දුෂණ හොයන තැනත් දුෂණ………….

corruption-perception-indexවසර 2016 දී ශ්‍රී ලංකාව තුළ දූෂිතබව තවදුරටත් වැඩිවී ඇති බවට වසර 2016 සඳහා වූ ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ආයතනය විසින් නිකුත් කර ඇති ලෝක දූෂණ සංජනන දර්ශකය පෙන්වා දෙයි. ලොව රටවල් 176ක් අතුරින් ශ්‍රී ලංකාවට 95 වැනි ස්ථානය හිමිව තිබේ.

වසර 2015 වාර්තාවේදී 83 වැනි ස්ථානයේ පසුවූ ශ්‍රී ලංකාවේ මේ අයුරින් ස්ථාන 12 කින් දර්ශකයේ පහතට ගොස් ඇත. වසර 2016 CPI වාර්තාවට අනුව වඩාත්ම දූෂිත රට වන්නේ ලකුණු 10 පමණක් ලබාගත් සෝමාලියාව අංක 176 පසුවන අතර, ලකුණු 90ක් ලබාගත් ඩෙන්මාර්කය හා නවසීලන්තය දූෂණය අවම රටවල් ලෙස දර්ශකයේ ඉහළින්ම සිටියි.

මේ අතර වාරේ ශ්‍රී ලංකාවේ වූ ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ආයතනය දුෂණ බහුල තැනක් බව එයින් ඉවත් වූ සේවක පිරිසක් කියා සිටිති. මේ පිළිබඳව අපක්ෂපාති විමර්ශනයක් සිදු විය යුතු බව කියන මේ සේවක පිරිස පෙන්වා දෙති. ආයතනයේ පාලක මණ්ඩලසභික පිරිසක්ද මේ ඉල්ලීමට සහයෝගය පල කොට ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.