දෙහිවල සත්තුවත්තට රෝහලක්

දෙහිවල සත්තු වත්තේ සතුන් වෙනුවෙන් අංගසම්පූර්ණ රෝහලක් ඉදිරි දින කීපය තුළදී විවෘත වන බවයි මෙහි අධිකාරිය පවසන්නේ. මහල් දෙකකින් යුතු මෙම රෝහල විවෘත වූ පසුව තමුන්ගේ සුරතල් සතුන් වෙනුවෙන් සමාන්‍ය ජනතාවට ද එහි සේවාව ලබාගත හැකිය.

මේ වනවිට සංවිධානාත්මක සත්ත්ව රෝහල ගණනාවක්ම කොළඹ ක්‍රියාත්මක වේ. මෙම රෝහල්වල පවතින දිගු පෝලිම අඩු කිරීමට නව රෝහල හේතුවිය හැකිය.

ආසියාවේ පැරණිම සත්වෝද්‍යානය ලෙස දේශිය හා විදේශිය සත්ව වර්ග සමන් විත විශිෂ්ඨ එකතුවකින් යුතු දෙහිවල සත්වෝද්‍යානය ප්‍රචලිත වන්නේ කොළඹ සත්වෝද්‍යානය ලෙසය.

සත්ව නිවාස වල ක්ෂීරපායින් විශේෂ 72 ක්ද, කුරුළු විශේෂයන් 65 ක්ද, උරග විශේෂයන් 31 ක්ද, මත්ස්‍ය විශේෂයන් 89 ක්ද, සමනළ විශේෂයන් 30 ක්ද, හා කුලයන් 3 කට අයත් උභය ජීවින් යුතු 2500-3000 අතර සතුන් ප්‍රමාණයන් දෙහිවල සත්වෝද්‍යානය තුළ දී දැක ගත හැකිය. අභිජනනය සඳහා නිදහස් කුරුළු කොළනිය වෙත පැමිණෙන කුරුල්ලන්ගේ වෙනස් වීම මත දෙහිවල දී දැක ගත හැකි සතුන් ප්‍රමාණය වෙනස් වේ. එසේම හරිතමය පරිසරය සංචාරක ආකර්ෂනය කරවන අතර දුර්ලභ හා වඳවී යාමේ තර්ජනයට ලක් වු සතුන් අභිජනන මධ්‍යස්ථානයකි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.