දේශපාලනයෙන් විවේකයක් ගත් රන්ජන් නිතඹ නළවයි

 

ranjanrrrr

Visit Site

 

එක දිගටදේශපාලන රැස්වීම් අමතමින්  වෙහෙස වී සිටි මන්ත්‍රී රංජන් රාමනායකට නන්තලේදී තවත් අභියෝගයකට මුහුණ දීමට සිදුවුනා-ඒ වඩාත් හැඩ ඇති නිතහඹ සහිත

සුරූපිනිය තේරීමයි.

 

[vsw id=”/TNCsiCVIfVQ” source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.