නව අගමැති දිව්රුම් දෙයි

නව අගමැති ලෙස රනිල් හෙට දිවුරුම් දෙයි

 

එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා නව අගමැතිවරයා ලෙස ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙන ලදී.

වික්‍රමසිංහ මහතා අගමැති පදවියේ දිවුරුම් දීමත් සමඟ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ අගමැති දි;මු ජයරත්න ඇතුළු ඇමැති මණ්ඩලය ඉබේම අහෝසි වෙයි.

 

 

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.