නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව අසමත්

relised

නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල් සුමති ධර්මවර්ධන මහතා සහ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ තවත් ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීයෙකු වන අබ්දුල් මාලික් අසීස් මහතා පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාව හමුවේ කියා සිටියේ තවුහිද් ජමාත් වෙබ් අඩවිය තහනම් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය උපදෙස් ත්‍රස්ත විමර්ශන කොට්ඨාශයට ලබාදීමට නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව අසමත් වූ බව බවයි.

තවුහිද් ජමාත් වෙබ් අඩවිය මෙන්ම එම සංවිධානයද තහනම් කිරීමට අවශ්‍ය තොරතුරු අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ලබා දීමටද නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව අසමත් වූ බව මෙහිදී ඔවුන් පිළිගත්හ.

ත්‍රස්ත විමර්ශන කොට්ඨාශය විසින් කරන ලද ඉල්ලීම්වලට අදාළ වාර්තාවක් සකස් කිරීම සඳහා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් 2017 සිට වසර දෙකක් ගත කළ බවත්, එය පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් හරියටම මසකට පසු මැයි 21 වන දින අවසන් කර ඇති බවත් තේරීම් කාරක සභාව ඉදිරියේ අනාවරණය විය.

ත්‍රස්ත විමර්ශන කොට්ටාශය විසින් යවන ලද ලිපි මගින් සහරාන්ගේ වෙබ් අඩවි සහ ෆේස්බුක් ගිණුම තහනම් කිරීම ගැන පමණක් විමසා තිබූ බවද ඔවුන් දෙදෙනා තවදුරටත් පවසා සිටියහ. එසේම වර්තමාන සයිබර් ආරක්ෂණ නීතිවලට අනුව වෙබ් අඩවි තහනම් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවේ විධිවිධාන නොමැති බවද ඔවුහු ප්‍රකාශ කළහ.

“ත්‍රස්ත විමර්ශන කොට්ටාශය යොමුකළ ඉල්ලීමෙහි පිටු 63 ක් අඩංගු තිබුණා. ඔවුන් වෙබ් අඩවියක මුද්‍රිත පිටපත් කිහිපයකුත් එවලා තිබුණා. වෙබ් අඩවි තහනම් කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ සයිබර් නීති නොමැති බැවින් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව ඊට පිළිතුරු දීමෙන් වැළකී සිටියා.”

“වෙබ් අඩවියකින් බාගත කළ ලේඛනවල මුද්‍රිත පිටපත් ඔවුන් අපට එව්වා. ඒවා කියවීමෙන් පසු ජ්‍යෙෂ්ඨ රාජ්‍ය උපදේශක මලික් අසීස් මහතා 2019 මාර්තු 12 වන දින නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ රැස්වීමක් සඳහා ඔවුන්ට ආරාධනා කළා.”

“දීර්ඝ ලෙස අධ්‍යනය කිරීමෙන් පස්සේ වෙබ් අඩවියට එරෙහිව පියවර ගැනීමට කිසිදු සාක්ෂියක් නොමැති බව සොයා ගත්තා”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.