පක්ෂග්‍රාහීව පැවරූ නඩු පැත්තකින් කියන්න – වැඩබලන පොලිස්පති ගැන නීතිපතිට යෝජනාවක්

c-wickramarathne

ශානි අබේසේකර සහ නිශාන්ත ද සිල්වා යන පොලිස් නිලධාරින් විසින් පක්ෂග්‍රාහී ආකාරයට පැවරූ නඩු ඇති බවත් මේ නඩුව දැනට පැත්තකින් තැබීම වඩා කාලෝචිත බවත් මහතා නීතිපති දප්පුල ලිවේරා වෙත දන්වා ඇත.

පොලිසිය විවිධ අංශ මගින් සිදුකරන ලද විමර්ශන අපක්ෂපාතීව සිදුකර ඇති බවට තහවුරු වන්නේ නම් පමණක් එම විමර්ශන මත දැනට පවත්වාගෙන යනු ලබන නඩු කටයුතු පවත්වාගෙන යෑම සුදුසු බවත්

එතෙක් නඩු තාවකාලිකව බ තැබීම වඩාත් සුදුසු බව පොලිස්පතිවරයා විසින් නීතිපතිවරයාට යෝජනා කොට ඇත

එම විමර්ශන කඩිනමින් අවසන් කර අග සිදු කර ඇද්ද යන්න තහවුරු කර ගන්නා තෙක් එම නඩු තාවකාලිකව පා තැබීම සුදුසු වැඩබලන පොලිස්පති වරයා නීතිපතිවරයාට යෝජනා කොට ඇත,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.