පළාත් පාලන සභිකයින් දෙගුණ වේ

crowdedලබන සෙනසුරාදා (පෙබරවාරි 10) පැවැත්වෙන පළාත් පාලන මැතිවරණයෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකාවේ මෙතෙක් පළාත් පාලන ආයතන නියෝජනය කළ සභිකයන් පිරිස 4486 සිට 8356 දක්වා වැඩි වේ.

එය පළාත් පාලන මන්ත්‍රීවරු 3870කගේ වැඩිවීමකි. මෙතෙක් පැවති පළාත් පාලන ආයතන සංඛ්‍යාව ද 335 සිට 341 දක්වා වැඩි වී තිබේ. මෙසේ වැඩිවන පළාත් පාලන සභිකයන් වෙනුවෙන් මහජනතාවට දරන්නට සිදුවන වියදම කවරේද?

දකුණු පළාතේ පිහිටි මහ නගර සභා තුනකට, නගර සභා හතරකට සහ ප්‍රාදේශීය සභා 49 ක් සඳහා කොට්ඨාශ හා අනුපාත මැතිවරණ ක්‍රමයෙන් පසුගිය වතාවට වඩා මෙවර සභිකයින් 490ක් තේරීපත්වීමට නියමිතය.

මාසික දීමනා
තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත යොදාගනිමින් බීබීසී සිංහල සේවය විසින් කරන ලද විමසීමක් ප්‍රකාර, දකුණු පළාතේ නව සභිකයන් 490 ඇතුළු සභිකයින් 1074 දෙනෙකු වෙනුවෙන් මාසිකව ගෙවිමට නියමිත දීමනා සඳහා පමණක් එක් වර්ෂයක් වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 234.3 ක මුදලක් වැයවනු ඇති බව දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේ දත්ත අනුව නිගමනය කළ හැකිය.

ඒ අනුව වසර හතරක කාලයක් සඳහා ඔවුන්ට දීමනා ගෙවීම පිණිස පමණක් රුපියල් මිලියන 937.2 ක මුදලක් වැයවනු ඇත.

එය පසුගිය පළාත් පාලන මැතිවරණයෙන් පසුව දකුණු පළාතේ පළාත් පාලන ආයතන 49 සඳහා තේරී පත්වූ මන්ත්‍රීවරුන් වෙනුවෙන් වාර්ෂිකව ගෙවූ මුදලට වඩා සාපේක්ෂව රුපියල් මිලියන 76.5 වැඩිවීමකි. සිව් වසරක් සඳහා එය රුපියල් මිලියන 306.2 ක වැඩිවීමකි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.