ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා දන්වන්න – එක්සත් ජාතික පක්ෂය

එක්සත් ජාතික පක්ෂය ආධාර කරුවන්ට එරෙහිව තැනින් තැන ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා සිදු වෙමින් පවතින බව පක්ෂයේ මහ ලේකම් අකිල විරාජ් කාරියවසම් කියා සිටී. සිරිකොත ප්‍රකාශකයෙක් කියා සිටියේ මේ වන විට පැමිණිලි විශාල සංඛ්‍යාවක් ලැබී ඇති බවත් ඉතා ඉක්මනින් මේ පිළිබඳව සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සහිතව ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් පතන බවයි.

ගෙවල් ගිණි තැබීම් බියවැද්දීම් තර්ජනය කිරීම මෙන්ම සේවයට වාර්තා කිරීමට ඉඩ නොදීමේ සිද්ධි රැසක්, තමන්ට වාර්තා වී ඇති අතර මේ පිළිබඳව පැමිණිලි කළ හැම අවස්ථාවකදීම පොලීසිය නිසියාකාරව ක්‍රියාත්මක වූ බව පක්ෂ මූලස්ථාන ප්‍රකාශකයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.

රත්නපුර හම්බන්තොට සහ මාතලේ යන දිස්ත්‍රික්ක වලින් වැඩි වශයෙන් පිරිම් වාර්තාවී ඇති බවයි සිරිකොත ප්‍රකාශකයා පවසන්නේ.පහත සඳහන් දුරකථන අංකවලට තොරතුරු දැන්විය හැකිය.

011- 2889378 / 077- 9215299.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.