ප්‍රියාන් මැණික් ට එරෙහිව නළු නිළි විරෝධය

priyan

ධනවත් හා බලවත් පුද්ගලයින්ට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක වන්නේ නැතිදැයි ජාතික ලමා රක්ෂණ අධිකාරිය ඉදිරිපිටට රැස්වූ නං නිළියන් පිරිසක් ප්‍රශ්න කළහ.

රන්ජන් රාමනායක හා පියුමි හන්සමාලි අතර ඇතිවූ දුරකථන සංවාදයකදී ප්‍රියාන් මැණික් නම් පුද්ගලයා ළමා අපචාර චෝදනාවක් වසන් කිරීමට උත්සාහ දරන ආකාරයක් හෙළිදරව් විය.

මෙම පුද්ගලයා පසුව කියා සිටියේ වැරදි කරුවෝ තමන්ගේ ඉඩම් ඇතුළු සියළු දේපල වින්දිතයාට ලබාදෙන බවයි.

මේ පිළිබඳව ළමාරක්ෂණ අධිකාරිය පුද්ගලයා අත්අඩංගුවට ගැනීමට ක්‍රියාත්මක නොවීම සම්බන්ධයෙන්

සිවිල් සමාජ ක්‍රියාධරයින් කරන්න ප්‍රශ්න කිරීම් වලට ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය කියාසිටින්නේ තමන් ඉතා සංවේදී ලෙස මෙම විමර්ශන කටයුතු මෙහෙවන බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.