පාඨලි සහ රංජිත් පමණක් ඇමති නිවාස භාර දෙති

patali

මේතාක් නාට්‍ය නිලනිවාස භාරදී ඇත්තේ හිටපු ඇමතිවරුන් වන පාඨලී චම්පික රණවක සහ රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර යන දෙදෙනා පමණි. මේ අතරවාරයේ තමන්ගේ නිල වාහන නොදුන් ඇමැතිවරු ගණනාවක් ද සිටිති.

මේ ඇමැතිවරු දෙදෙනා හැරෙන්නට හිටපු කැබිනට් ඇමැතිවරුන් ,කැබිනට් නොවන ඇමැතිවරුන්, රාජ්‍ය ඇමැතිවරුන් හා නියෝජ්‍ය ඇමැතිවරුන් යන කිසිවකුත් සිය නිල නිවාස ආපසු බාර දී නැති නිසා අලුතින් පත්වූ අමාත්‍ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් හට නිවාස ලබා ගත නොහැකි වී තිබේ.

වාහන බාර නොදුන් අයට පොදු දේපල අපහරණයට තේ නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට ඉඩ ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.