පාප්තුමාට කේන්ති ගිහින්

නව වසර උදාවට පෙර වතිකානයේ ශාන්ත පීතර චතුරස්‍රයේ රැස්ව බැතිමතුන් හට පාප්තුමා සුභ පැතුම් පිරිනමන්නට විය. පාප්තුමා සිනහමුසු මුහුණින් ජනතාවට සුභ පැතුම් පිරි එමෙන්ම ගමන් කරන අතරවාරයේ එක් කාන්තාවක් වැරෙන් පාප්තුමාගේ අදින්නට විය.

පාප්තුමාට අසූහාරදාහට නැග්ග බවක් පෙනෙන්නට තිබිණ. අත ඇදගත් පාප්තුමන් ඉවතට ඇදී ගියේ ඒ කේන්තියක් සමගයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.