පාර්ලිමේන්තුව කැඳවූයේ නැතිනම් රට අමාරුවේ – මංගල

mangala

ශ්‍රී ලංකාව ණය සීමාව ඉක්මවා යෑමට ආසන්න තත්ත්වයක සිටින හෙයින් වහාම පාර්ලිමේන්තුව කැඳවා අවශ්‍ය අනුමැතිය ලබාගන්නා ලෙස හිටපු මුදල් ඇමති මංගල සමරවීර පවසයි.

එසේ නොකළහොත් ණය ගැනීමේ සීමාව ළඟා වූ පසු, රාජ්‍ය ණය නිකුත් කළ හැකි නීතිමය අධිකාරි බලයක් රජයට නොමැති හෙයින් රට අසීරුවට පත් විය හැකි බවයි හිටපු මුදල් ඇමැතිවරයා පෙන්වා දෙන්නෙ.

මෙම අර්බුදය කළමනාකරණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය අරමුදල් රැස් කිරීමේදී රජයට දැරිය නොහැකි අභියෝගයන්ට මුහුණ දීමට සිදුවනු ඇත.මෙම නෛතික සංකූලතා හේතුවෙන්, COVID-19 ට එරෙහිව සටන් කිරීම සඳහා ලෝක බැංකුව විසින් ලබා දී ඇති ඩොලර් මිලියන 128 (රුපියල් බිලියන 24.4) ක මෘදු ණය ලබා ගැනීම ප්‍රමාද විය හැකි බව මංගල සමරවීර පවසයි .

වසංගත තත්ත්වයෙන් පැන නැගී ඇති හදිසි සහ අනපේක්ෂිත අවශ්‍යතා සැලකිල්ලට ගෙන ණය ගැනීමේ සීමාව ඉහළ නැංවීමේ යෝජනාවක් පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කරගන්නැයි හිටපු මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයි.

එසේ නොකළහොත් වසංගතය පාලනය කිරීමට ලෝක බැංකුව ලබාදුන් ණය ගැනීම ප්‍රමාද විය හැකි බව ද එම නිවේදනයේ සඳහන් වේ.

‘‘2020 ජනවාරි 1 සිට 2020 අප්‍රේල් 30 දක්වා කාලය සඳහා 2019 ඔක්තෝබර් 23 දින පාර්ලිමේන්තුවේ යෝජනාවක් මගින් අනුමත කරන ලද ණය ගැනීමේ සීමාව රු. බිලියන 721 කි. පසුගිය වසරේදී භාණ්ඩාගාරය විසින් 2019 අප්‍රේල් 3 සිට 2019 අප්‍රේල් 30 දක්වා කාලය තුළ බිල්පත් හා බැඳුම්කර බිලියන 194 ක් නිකුත් කරන ලදී. එබැවින් ණය ගැනීමේ සීමාව අතික්‍රමණය වීමට ආසන්න බව තහවුරුවේ.

ණය ගැනීමේ සීමාව ඉහළ නැංවීම සඳහා වහාම පාර්ලිමේන්තුවේ යෝජනාවක් ගෙන එන ලෙස මම රජයෙන් ඉල්ලා සිටිමි.ණය ගැනීමේ සීමාව වගකීමෙන් යුතුව වැඩි කරන එවැනි යෝජනාවකට සමස්ත පාර්ලිමේන්තුවම සහාය දෙන බව මට විශ්වාසයි.’’

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.