පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් අසරණ වූ ළමුන්ට භාරකාර අරමුදලක්

පාස්කු ප්‍රහාරය අසරණ වූ ළමුන් තිස්තුන් දෙනෙක් වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 100ක භාරකාර අරමුදලක් ඇති කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබාදී ඇත. මෙම භාරකාර අරමුදල වත්කම පරිත්‍යාග වලින් ඉහළ නැංවීමට සැලසුම් කොට ඇති අතර මිලියන 300 දක්වා වැඩි වෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

මෙම ළමුන්ගේ සෞඛ්‍ය අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් දියත් කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය එකඟ වී ඇත. මේ අතරවාරේ මිනුවන්ගොඩ කුලියාපිටිය සහ හෙට්ටිපොළ ප්‍රදේශවලදී මැර කල්ලි වල ප්‍රහාරයට ලක්වූ පුද්ගලයින්ට සහ නිවාස වලටත් වන්දි ගෙවීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.