පැෆරල් සංවිධානයත් ආණ්ඩුවට නඩු දමයි…

Paffaral2සීමා නිර්ණය කර අවසන්ව ඇති පළාත් පාලන ආයතන සදහා වහාම මැතිවරණ පත්වන ලෙස ඉල්ලමින් පැෆරල් සංවිධානය අද  ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නඩු පැවරුවේය.

ප්‍රජාතාන්ත්‍රවාදී රටකට නොගැලපෙන සේ සිදුකරන මේ මැතිවරණ කල් දැමීම රටට මෙන්ම රට සම්බන්ධ ජාත්‍යාන්තර ප්‍රතිරූපයටද හානිකරන බව එම සංවිධානය මේ නඩුව ගොනු කරමින් පවසා සිටියේය.

මේ වනවිටත්  පළාත් පාලන ආයතන ගණනාවක් අක්‍රීයව ඇති නිසා මහජනතාව දැඩි පීඩාවට පත්ව ඇති ආකාරය පෙන්වා දෙන එම සංවිධානය ගැටලු විසදී ඇති පළාත් පාලන ආයතනවල  මැතිවරණය පවත්වන්නට රජය කටයුතු කළ යුතු බව පෙන්වා දුන්නේය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.