පෑඩ් විරෝධී සංජීවනී ගුවන්විදුලි අධ්‍යක්ෂ පදවියට

Sanjeewani Weerasinge

සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා කාන්තාවන්ට සනීපාරක්ශක තුවා ලබාදෙන බව කළ ප්‍රකාශයට විරෝධය පළ කළ කරමින් ජනාධිපතිවරණයේ දී ක්‍රියාකාරී වූ සංජීවනී වීරසිංහ ගුවන් සංසාර අධ්‍යක්ෂ පදවියක් ලබා දීම පිළිබඳව සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ කතාබහ ඇතිවී ඇත.

ගුවන් සංස්ථා තනතුරු සඳහා රුහුණු විද්‍යාලයේ සිංහල අංශයේ මහාචාර්ය වරයෙක් ද ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කළ නමුත් ඔහුට තනතුරක් ලැබී නැත.gotabhaya

ගුවන් සංස්ථාවේ සිංහල සේවාවේ අධ්‍යක්ෂ ලෙස කටයුතු කරන ඉන්දික ජයරත්න හට බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමාගෙන් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් තනතුර සඳහා පත්වීම් ලිපියක් ලැබුණත් ඔහුට එම පත්වීම ලබා ගත නොහැකි විය.

කැලණි විද්‍යාලයේ සම්මානයද මහාචාර්ය චන්ද්‍රසිරි රාජපක්ෂ මහතා ගුවන් සංස්ථාවේ සංස්ථාවේ සභාපති තනතුරට පත්කරන බව මීට කලින් මාධ්‍ය වාර්තා පළ වුණත් දැන් ප්‍රකාශයට පත්ව ඇත්තේ මේ සඳහා රෝහණ දේව පෙරේරා නම් ගුවන්විදුලි ශිල්පියෙක් ඊට පත් කරන බවයි.

මෙවැනි සංස්ථාවට තනතුරුවලට පත් කිරීම සඳහා විශේෂ කමිටුවක් පත්කොට තිබිණි තිබුණි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.