පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී මෛත්‍රිපාල සිරිසේන

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේ දී පොදු ජන පෙරමුණ අපේක්ෂකයාට සහාය පළ කොට ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන පොලොන්නරු සංස්කෘතික පාර්ලිමේන්තුවට යෑමට සුදානම් බව වාර්තා වේ. තමන් මියෙන තුරාම දේශපාලනයේ නිරත වන බව ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මීට පෙර ප්‍රකාශ කොට සිටියේය.

එසේම මේ වන විට පොළොන්නරුව පුරා සංවර්ධන වැඩ සටහන් රාශියක් ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන විසින් ආරම්භ කොට ඇති අතර ඔහු දිස්ත්‍රික්ක ජනප්‍රිය දේශපාලන නායකයෙකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.