බඩු මිල අඩු කරන්න බදු අඩු කෙරේ – vat බද්ද සියයට 8

දැනට සියයට 15 ක් වන වැට් බද්ද සහ ජාතිය ගොඩනැගීමේ බද්ද වන සියයට 2ක් වන බදු සියල්ලේ එකතුව වන සියයට 17 ක් වන මුළු බද්ද සියයට 8ක් දක්වා අඩු කිරීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්ප පැවැති කැබිනට් හමුවේදී තීරණය තීරණය කළ බව නව කැබිනට් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන කියා සිටියේ. මෙම තීරණ දෙසැම්බර් මස පළවෙනිදා සිට ක්‍රියාත්මකයි .

විදුලි සන්දේශන බදු සිය සියයට 25 දක්වා අඩු කිරිම හේතුවෙන් දුරකථන ගාස්තුව අඩු වීමට ඉඩ තිබේ. ශ්‍රී ලාංකිකයින් මෙරටට එවන මුදල් සඳහා පනවා තිබෙන සම්ප්‍රේෂණ සඳහා පනවා තිබු බද්ද සම්පුර්ණයෙන්ම ඉවත් කිරීමට තීරණය කර ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.