බදුර්දීන් තනිවෙලාද? – රනිල් කොන් වෙලාද?

Rishad Bathiudeen

කබීර් හෂීම් සහ හලිම් ඇමතිවරයා දිවුරුම්දීම ගැන ආරංචි වූ රිෂාද් බදුර්දීන් හිටපු ඇමතිවරයා රනිල් වික්‍රමසිංහ වෙත දිවගියේ මේ දෙදෙනාගේ දිවුරුම්දීම ආරංචි වීමෙන් අනතුරුවයි.

රනිල් වික්‍රමසිංහ මේ පිළිබඳව හලිම් ඇමතිවරයාගෙන් විට ඔහු කියා සිටියේ තමන්ට ජනාධිපතිවරයා වෙතින් ඒවා ලැබී ඇති නමුත් කාරණය තමන් නොදන්නා බවයි. වික්‍රමසිංහ අගමැතිවරයා ඉන් අනතුරුව රැස්වීමකට සහභාගි වෙද්දී කබීර් හෂීම් සහ හලිම් ඇමතිවරුන් දෙදෙනාම ජනාධිපතිවරයා හමුවේ දිවුරුම් දී ඇති බව එස්එම්එස් සේවාවක් ඔස්සේ වාර්තාවිය.

අනෙක් අතට රනිල් වික්‍රමසිංහට තමන්ගේ ඇමතිවරුන් වැඩබලන ඇමැතිවරු ලෙස පත්කරද්දී කළ හැකි කිසි දෙයක් නොවීය. දැන් පවතින තත්ත්වය අනුව රැල්ලට ඉඩදී නිහඬ වීමට රනිල් වික්‍රමසිංහ සිදුවිය හැකිය. එහෙත් උපායෙහි සූර රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපති තනතුරට සජිත් ප්‍රේමදාස ඉදිරිපත්කොට වඩා බලය අගමැතිධුරය යළිත් වතාවක් ලබාගැනීමට කටයුතු කළ හැකිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.