බැදුම්කර අර්බුදය ගැන හිතයිද රනිල් යළිත් හිතයිද?

Ranil Wickramasinghaඑක්සත් ජාතික පක්ෂය බැදුම්කර අර්බුදයට මුහුණ දිය යුත්තේ කෙසේද යන ප්‍රශ්නය පිළිබඳව පක්ෂයේ ප්‍රබලයින් අතරේ කතිකාවක් ඇතිවෙමින් පවතී. බැදුම්කර ගැටළුව පහසුවෙන් අමතක කළ හැකිය, පෙරත් මෙවැනි දේ සිදුවිය,අලාභය යළිත් අයකර ගත හැකිය,

මුදල ළුණු බිකක් මෙනි, අපිත් මේ ගැන නීතිපතිට කිව්වා ආදී තර්ක දැන් දියාරු වී ඇති හෙයින් මේ ගැන රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැතිවරයා ගැඹුරින් සිතා බැලිය යුතු බව කතිකාවතක් මතුවෙමින් පවතී.

මෙවර පළාත් පාලන මැතිවරණය ගැටළුවක් නොවෙතත් දුෂණ විරෝධී පිළිවෙතක් නොමැතිව ජනාධිපතිවරණයට හෝ මහ මැතිවරණයට මුහුණ දිය නොහැකි බව පක්ෂ ප්‍රබලයින් අගමැතිවරයාට පෙන්වා දීමට ගත් උත්සාහයට හොඳ ප්‍රතිචාරයක් ලැබුණු බව පක්ෂයේ නායකත්වයට සමීප ආරංචි මාර්ගයකින්ඩ දැන ගන්නට ඉඩ ලැබින.

‘එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුළ දුෂණයට ඉඩක් නැත’ යන තේමාව පෙරට ගෙන ය හැකි නව නායකත්වයක් පිළිබඳවද යෝජනා ඉදිරිපත් වෙමින් පවතී.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.