බැදුම්කර සිද්ධිය ගැන කෝප් කමිටු වාර්තා 2 ක්… එකකින් මහ බැංකු අධිපති නිදොස්

COPEමහ බැංකු බැදුම්කර සිද්ධියට අදාළව පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව හෙවත් කෝප් කමිටුව විසින් වාර්තා දෙකක් ඉදිරිපත් කිරිමට තීරණය වී තිබේ. කෝප් කමිටුවේ සභාපති සුනිල් හදුන්නෙත්ති විසින් මහ බැංකු බැදුම්කර සිද්ධියට අදාළව වාර්තාවක් සකස් කළ අතර එම වාර්තාවට අමතරව එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රීවරු විසින් වෙනම වාර්තාවක් සකස් කර ඉදිරිපත් කිරිමට තීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව කෝප් කමිටු සභාපතිවරයා විසින් මහ බැංකුවේ හිටපු සභාපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන්ව රදකරු කරමින් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරනා අතර එක්සත්ජා තික පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් විසින් හිටපු අධිපතිවරයා බැදුම්කර වෙන්දේසියේදි වරදක් කර නැති බව කියමින් ඔහුව නිෙදාස් කොට නිදහස් කරමින් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරිමට නියමිතය.

කෝප් කමිටු සභාපතිවරයාගේ වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරිම සම්බන්ධයෙන් ඉකුත් 20 දා සහ 21 දා පාර්ලිමේන්තු සංකිර්ණයේදි කෝප් කමිටු සාමාජිකයන් රැස්වී සාකච්ඡා කළ අතර එහිදි සාමාජික මන්ත්‍රීවරුන් අතර උණුසුම් වචන හුවමාරු සිදුවි තිබේ.

සභාපතිවරයාගේ වාර්තාවට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය මෙන්ම ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සහාය හිමිවී ඇති අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රීවරු ඊට විරෝධය පළ කර ඇත. දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ මන්ත්‍රීවරු එම රැස්විම් සඳහා සහභාගී වි නැත.

ඒ අනුව තවත් විරෝධතා ඇත්නම් සලකා බැලිම සඳහා යළිත් ලබන 24  දා කෝප් කමිටුව රැස්විමට තීරණය කර ඇත. ලබන 25 දා මෙම වාර්තා දෙක පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරිමට නියමිත අතර එය වාර්තා දෙකක් ලෙස හෝ බෙදුණු වාර්තාවක් ලෙස ඉදිරිපත් කිරිම සම්බන්ධයෙන් 24 දා අවසන් තින්දුවක් ගැනෙනු ඇති බව කෝප් කමිටුවේ ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කළේය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.