බිත්ති චිත්‍ර ඇන්ද අයට ඇසිඩ් ප්‍රහාරය එල්ල කළේ කවුරුන්ද?

කෑගල්ල මොරොන්තොට ප්‍රදේශයේ බිත්තියක චිත්‍ර අඳිමින් සිටි පිරිසකට ඇසිඩ් ප්‍රහාරයක් එල්ල වී ඇත. ගැටුමක් බේරීමට ගිය අවස්ථාවේ මෙය සිදු වූ බව වාර්තා වෙන නමුත් ඇසිඩ් ප්‍රහාරය එල්ල කිරීමට හේතුව තාමත් විමර්ශකයන්ට දැනගන්නට නැත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.