භික්ෂූන් වහන්සේලාට උදව් අවශ්‍යයි

monk

කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් පිඩා විදින විහාරස්ථාන, පිරිවෙන් හෝ සේනාසන වෙත් නම් ඒ සම්බන්දයෙන් තමන් වෙත දැනුම් දෙන ලෙස ජාතික විද්වද් භික්ෂු සංසදය සිදුකළ නිවේදනය අනුව ඉල්ලීම් ගණනාවක් මේ වන විට ඉදිරිපත් වී ඇතැයි ධම්මිස්සර ස්වාමීන්වහන්සේ lankanewsline වෙත පැවසූහ.

අවිස්සාවේල්ල, සූරියවැව හම්බන්තොට. අවිස්සාවේල්ල ආදි ප්‍රදේශවලින් ඉදිරිපත් කෙරුණු ඉල්ලීම් රැසක්ම මේ ප්‍රදේශවලට කථාකොට විසඳීමට හැකි වූ බව උන්වහන්සේ පැවසීය.

ජාතික භික්ෂු සංසදය ආධාර එකතු නොකරන අතර ඒ ප්‍රදේශය අනුව ආධාර කිරීමට අවශ්‍ය තැන් පිළිබඳව තමන්ට කතාකරන අයට දැනුම් දෙන බව උන්වහන්සේ පැවසූහ.

ආධාර අවශ්‍ය විහාරස්ථාන, පිරිවෙන් හෝ සේනාසන වෙත් නම් 0712 178 873 දූරකථන අංකයට කථා කිරීමෙන් හෝ කෙටි පණිවිඩයක් මගින් පහත සඳහන් තොරතුරු ලබාදීමට කටයුතු කරන්නැයි ඉල්ලීමක් කරයි.

# විහාරස්ථානයේ/පිරිවෙනේ/සේනාසනයේ නම සහ ලිපිනය:-

# ප්‍රධාන ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේගේ නම සහ දූරකථන අංකය:-

# ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ටාසය සහ ග්‍රාම නිලධාරීගේ නම සහ දූරකථන අංකය:-

# ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසය:-

අවශ්‍ය ප්‍රත්‍ය පහසුකම් සපයාදීම/සපයා දීම සඳහා අවශ්‍ය සම්බන්ධීකරණය කිරීම ජාතික විද්වද් භික්ෂු සංසදය විසින් කරනු ලැබේ.

ඇතැම් ස්ථානවලින් තමන්ට නිවැරදි තොරතුරු වලින් නොලැබුණ බව ධම්මිස්සර ස්වාමීන් වහන්සේ පැවසූහ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.