මංගල ඔහේගේ වැඩක් බලාගන්න – නාමල්

mangalaමංගල සමරවීර ඇමතිවරයා ගේ ට්විටර් පණිවිඩයකට ප්‍රතිචාර දක්වන නාමල් රාජපක්ෂ පවසන්නේ රාජපක්ෂවරුන් ගේ වැඩ ගැන විවේචනය කරන්නේ නැතුව රටට දුන් පොරොන්දු ඉටු කරන ලෙසයි.

මංගල සමරවීර ඇමතිවරයා පවසා තිබුනේ පළාත් පාලන මැතිවරණ වලදී මහින්ද රාජපක්ෂ හොඳ ප්‍රතිපලයක් ලබා ගෙන තිබුනත් ජනාධිපති තනතුර සිහිනයක් පමණක් වන බවයි. 2015 රාජපක්ෂ විරෝධී ඡන්ද අනුපාතය වූ 51.28 මෙවර 55.35 දක්වා වැඩිවී ඇති බව මංගල සමරවීර පෙන්වා දී තිබින.

 

mangala

 

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.