මංගල ගෙන් චීන සිගරැට් වලට – එපා

ශ්‍රී ලංකාවේ සේවය කරන චීන ජාතිකයන් වෙනුවෙන් චීන සිගරට් ගැන්වීමට තිබූ අදහස තමන් වෙනස් කර වෙනස් කරගත් බව මුදල් ඇමති මංගල සමරවීර විසින් කැබිනට් මණ්ඩලයට දන්වා ඇත. චීන සිගරැට් විශාල වශයෙන් හොරෙන් ගෙන්වන නිසා ඒවා නීත්‍යානුකූලව ගෙන්වා බදු මුදල් ලබාගැනීමට තමන් කටයුතු කරන බවයි මීට පෙර මුදල් ඇමැතිවරයා ප්‍රකාශ කොට සිටියේ.

රාජිත සේනාරත්න කියා සිටියේ සෞඛ්‍ය ඇමැතිවරයා වශයෙන් එයට එකඟ විය නොහැකි බවයි. චීන සිගරට් ගෙන්වීමට කටයුතු කරන්නේ නම් තමාටත් ජනාධිපතිවරයාටත් මීට එකඟ විය නොහැකි බවයි රාජිත සේනාරත්න සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දුන්නේය.

මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ සිය පහළොවක් පමණ දුම්පානය නිරතව සිටින මෙම සංඛ්‍යාව අඩු කර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු බවයි සෞඛ්‍ය බලධාරීන් පෙන්වා දෙන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.