මදුරුවෙක් යොදා ඩෙංගු මෙහෙයුමක් ආරම්භ වේ

Dengu - Mosquito

ඩෙංගු මදුරුවන් ගැහැණු සතුන් වඳභාවයට ලක් කළ හැකියි මදුරු විශේෂයක් පර්යේෂණ පදනමක් මත ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වා ගැනීමට කටයුතු යොදා ඇත. මේ වන විට ලෝක ජනගහනයෙන් අඩක් පමණ ඩෙංගු රෝගයට ගොදුරු වීමය අවදානමට ලක්ව සිටිති.

මේ පිළිබඳව පැවැත්වූ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පර්යේෂකයින් ඩෙංගු මදුරුවන් සඳහා උපත් පාලන ක්‍රමයකට සමාන ක්‍රමවේදයක් පර්යේෂණ මට්ටමින් ඉදිරිපත් කොට ඇත. The Sterile Insect Technique (SIT) ක්‍රමවේදයට අනුව ඩෙංගු මදුරුවන් විශාල ප්‍රමාණයක් බෝ කොට මෙම පිරිමි සතුන්ගේ ප්‍රජානන හැකියාව ඉවත් කෙරේ. ඔවුන් ගැහැනු සතුන් හා එක් වුවත් අලුතින් බෝ වීමක් සිදු නොවන ටික කලකින් ඩෙංගු මදුරු ගහනය විශාල වශයෙන් අඩු විය හැකිය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.