මන්ත්‍රීවරුන්ට වෝහාරික විගණන වාර්තාව ලබාදීම සුදුසු නැහැ – නීතිපති

parliament

මහ බැංකු බැඳුම්කර සිද්ධියට අදාල වෝහාරික විගණන වාර්තාව තුළ ඇත්තේ කුමක්දැයි දැනගැනීමට බොහෝ දෙනා උනන්දුවෙන් සිටින අවස්ථාවකදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වෙත මෙම වාර්තාව ලබාදීමට මෙය සුදුසු වේලාව නොවන බවයි නීතිපතිවරයා පවසන්නේ.

නීතිපතිවරයා මේ බවකථානායක කරූජයසූරිය මහතා වෙත දැනුම් දී තිබේ. මහ බැංකු බැඳුම්කර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මේ වන විටත් නීති කටයුතු ආරම්භ කර ඇති බැවින් හා ඉදිරියටත් එම කටයුතු සිදු කිරීමට නියමිතව ඇති බැවින් මෙම අවස්ථාවේ අදාල වාර්තා සියළුම මන්ත්‍රීවරුන් වෙත ලබාදීම සුදුසු නොවන බව නීතිපතිවරයා විසින් තීරණය කොට ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.