මරණීය දණ්ඩනයට ලක් වූවන්ගේ ලේඛනය ප්‍රසිද්ධ කරන්න

මත්ද්‍රව්‍ය වැරදි සම්බන්ධයෙන්ම මරණීය දණ්ඩනයට ලක්ව සිටින විසි දෙනාගේතොරතුරු හෙළිදරව් කරන්නයි තොරතුරු කොමිෂන් මගේ නියෝගයක් කොට ඇත. මාධ්‍යවේදී මලින්ද සෙනෙවිරත්න කළ ඉල්ලීමක් අනුව මේ නියෝගය සිදුකොට ඇත. මරණීය දණ්ඩනය ක්‍රියාත්මක නොකරන්නැයි මලින්ද සිරිරත්න මාධ්‍යවේදියා උසාවිය හමුවේ පෙත්සමක්ද ගොනු කොට ඇත.

මේ අනුව ජනාධිපතිවරයා විසින් මරණීය දණ්ඩනය සඳහන් පුද්ගලයින් හතර දෙනාගේ තොරතුරු හෙළිදරව් කළයුතුව ඇත තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පනත යටතේ නම් කොට තිබෙන හදිසි අවස්ථා විධිවිධාන යටතේ මේ නියෝගය සිදු කර ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.