මහින්දගෙන් දෙමළ මාධ්‍යවේදීන්ට චෝදනාවක්

mahinda rajapaksa

ශ්‍රී ලංකාවේ දෙමළ ජනතාවගේ විසදුම් ශ්‍රී ලංකාව තුළින්බ හොයා ගත යුතු බව අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ කියා සිටි. දෙමළ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම අතේ ඉන්දියාවේ බව පුවත්පතක වූ සඳහන පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් අගමැතිවරයා මාධ්‍යවේදීන්ට කියා සිටියේ දෙමළ ජනතාවගේ ඔලුව සැදීමේ කාර්‍යයේදී දෙමළ මාධ්‍යවේදීන් තමන්ගේ යුතුකම ඉටු නොකරන බවයි.

පසුගිය කාලයේ දෙමළ ජාතික සන්ධානය තමන්ගේ දරුවන් පිටරට යවාගෙන කොළඹින් නිල නිවාස අරගෙන ජීවත් උනා මිස ජනතාවගේ ප්‍රශ්න විසඳීමට ඔවුන් කටයුතු නොකළ බවයි. දැන් උඩරටත් උතුරේත් නැගෙනහිරත් දෙමළ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න විසඳීම සඳහා තමන් වැඩ කටයුතු කරගෙන යන බවයි අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ පැවසූයේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.