මහින්ද අමරවීර VS ජෝන් සෙනවිරත්න

john-mahinda” වැඩ නොකරන සියලූ දෙනා ශී‍්‍ර ලංකා නිදහස් පක්ෂ සංවිධායක ධුරවලින් ඉවත් කරනවා.” – මහින්ද අමරවීර

” අයින් කරන්න දෙයක් නැහැ. සියයට අනූනමයක් ආසන සංවිධායකවරු දැන් මහින්දගේ පැත්තට ඇවිල්ලා. ඉතිරි අය ජන්දෙන් පැරදුනාම කොහොමත් මහින්දගෙ පැත්තට එනවා.” –  ජෝන් සෙනවිරත්න

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.