මැකෝ නඩුමගට

පළාත් සභා මැතිවරණ දිගින් දිගටම කල් දැම්මොත් සමන් අධිකරණයට යන බව මැතිවරණ කොමසාරිස් මහින්ද දේශප්‍රිය ජනාධිපති ලේකම් වරයාට දන්වා ඇත. පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදුකිරීම පාර්ලිමේන්තුව විසින් ඉටු මම ඒ අවස්ථාවේදී ජනාධිපතිවරයාට උසාවි නියෝගයක් මගින් පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්වීමට අවශ්‍ය වාතාවරණය සකස් කළ හැකි බවයි මැතිවරණ කොමිසමේ ආරංචි මාර්ග පවසන්නේ.

පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්වීම සඳහා අවශ්‍ය උපදෙස් නීතිපතිවරයා ලබාගන්නා බව ජනාධිපතිවරයා මැතිවරණ කොමිසමට දන්වා ඇති නමුත් එය සිදුවී නැති බවයි මෙම ලිපියෙන්ග අවධාරණය කොට ඇත්තේ. මේ වන විට පළාත් සභා නමයක කාලය හමාර වී ඇත.

නැගෙනහිර , සපරගමුව, උතුරුමැද, වයඹ, බස්නාහිර,මධ්‍යම , උතුර සහ දකුණ යන පළාත් සභාවල එවිට අවසන් වී ඇත . ඌව පළාත් සභාවේ කාලය මේ වසරේ ඔක්තෝබර් මාසයේදී හමාර වනු ඇත. නැගෙනහිර සහ සබරගමු පළාත් සභාවල මැතිවරණ රාත්‍රීය ප්‍රමාදය වසර දෙකක් පමණ වේ.

පළාත් සභා මැතිවරණයක දී එක්සත් ජාතික පක්ෂයට අන්ත පරාජයකට මුහුණ පෑමට සිදුවන බවයි විපක්ෂය පවසන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.