මැකෝ රනිල් ගේ කට වහයි

ranil wickramasingheමැතිවරණය පැවැත්වෙන අතරතුර අගමැතිවරයාගේ ප්‍රකාශ නිකුත් කිරීමෙන් වලකී සිටින්නැයි මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා නියෝගයක් කොට තිබේ.

අගමැතිවරයා තමන්ගේ පක්ෂයට ඡන්දය ලබාදෙන මෙන් ඉල්ලීමක් සිදු කොට නැත.ඔහු පවසා ඇත්තේ ඡන්දය භාවිතා කිරීමේ වැදගත් කමයි. ජනාධිපතිවරයාද නිවේදනයක් නිකුත් කිරීමේ සුදානමින් සිටි බව මැකෝ මහින්ද දේශප්‍රිය
පවසයි.

election

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.