මිලේනියම් ගිවිසුමට දැන් විරුද්ධව එජාපය

මෙම ගිවිසුමට අත්සන් තැබීමෙන් රටට කිසිදු අයහපතක් නොවන බවට ජනාධිපතිවරණයට පෙර සහතික වූ එක්සත් ජාතික පක්ෂය මේ වන විට සිය ස්ථාවරය වෙනස් කර තිබේ. මෙම ගිවිසුම ක්‍රියාත්මක කරන බව ඇමරිකාව කියා සිටි.

ආන්ඩුවේ ඇමතිවරු බොහෝදෙනෙක් කියා සිටින්නේ මේ ගිවිසුම පිළිබඳ වැඩිදුර අධ්‍යයනයක් කළ යුතු බවයි මේ අනුව ප්‍රධාන දේශපාලන ධාරාවේ දැන් මේ ගිවිසුමට විරුද්ධත්වය පළ කරන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ විමල් වීරවංශ ඇමැතිවරයා පමණි.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හිටපු සභාපති කබීර් හෂීම් බීපැවසුවේ, “රටේ ජනතාව ජනාධිපතිවරණයේදී ජන වරමක් ලබා දුන්නේ MCC ගිවිසුමට විරුද්ධව,” බවය.

“ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාට රටේ ජන වරමක් දුන්නේ, MCC ගිවිසුමට විරුද්ධවයි. ඔවුන් හිටියේ MCC ගිවිසුම අත්සන් කරන්නේ නැහැ කියන ස්ථාවරයේ. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා, ජනාධිපති තුමා ජන වරමට ගරු කරලා MCC ගිවිසුමට අත්සන් නොකර ඉඳියි කියලා.”

MCC ගිවිසුම පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතියට ඉදිරිපත් කළහොත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රමුඛ විපක්ෂය ගන්නා ක්‍රියාමාර්ගය පිළිබදව ද කබීර් හෂීම් මන්ත්‍රීවරයා අදහස් දැක්වීය.

“අපි MCC ගිවිසුම අත්සන් කරන්න හැදුවාම ජනතාව ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරලා ඒක අත්සන් නොකරන පාර්ශවයට ඡන්දය ලබා දුන්නා. ඒ නිසා අපි ජන වරමට ගරු කරලා ඒ ගිවිසුම අත්සන් නොකර ඉන්න ආණ්ඩුවට සහය දෙනවා.”

අර්ථ ශාස්ත්‍රඥයා ආචාර්ය ඩබ්ලිව් විජේවර්ධන පෙන්වා දෙන්නේ මේ මොහොතේ රටට සෑම ඩොලරයක් ම වැදගත් වන හෙයින් මේ ගිවිසුම අත්සන් කිරීම අර්ථවත් විය හැකි බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.