මුස්ලිම් විවාහ නීති වෙනස් කිරීමට රතන හිමියන් පෙරට

athuraliye rathana thero

මුස්ලිම් විවාහ සහ දික්කසාද පනත ඉවත් කිරීමට පනත් සංශෝධන කෙටුම්පතක් අතුරලියේ රතන ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කොට ඇත. මේ යටතේ විවාහවීම සඳහා අවම වයස වන්නේ අවුරුදු 18 කි. අනෙක් අතට මුස්ලිම් විවාහ සිදු කරන කාති වරුන්ගේ බලතල සීමා වේ. කාති වරුන් විසින් ඉතා දූෂිත ක්‍රියා රැසක් සිදුකොට ඇති බව මුස්ලිම් සමාජය තුළින් විවේචන මතුවී ඇත. දුරකථනය ඔස්සේ දික්කසාද කෙරුණු අවස්ථා වාර්තා වී ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.