මුහුණුපොත ඡායාරූපයක් සමඟ මෛත්‍රී වේලාව එනතුරු බලා සිටි

මුහුණු පොතේ අලුත් ඡායාරූපයක් පළ කරමින් හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ අවශ්‍ය ඉන්නේ වෙලාව එනතුරු බලා සිටින බවයි.

මූණු පොතේ මෙසේ සඳහන් වේ-

“අරමුණ ජයග්‍රහණය කිරිමට ඉවසීමෙන් නිසි වේලාව එනතුරු බලා සිටිය යුතුය. ”

දැන් හිටපු ජනාධිපතිවරයා පත්ව සිටින්නේ ඉතා ඔහුට පොලොන්නරුවෙන් තරග කොට පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණිය හැකිය එහෙත් දැන් තිබුණ බලතුලනය අනුව නොතකා හැරීමකට වෙලා විය හැක. එසේ සිදු වුනත් ඔහුට සාමාන්‍ය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් කිරීමට සිදුවනු ඇත. අවසාන මොහොත සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ මැතිවරණ වේදිකාවට ය ගොඩවීමට හිටපු ජනාධිපතිවරයා සිටි බව මාධ්‍ය වල වාර්තා විය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.