මුහුණ වැසෙන ඇඳුම් ගැන ගැසට්ටුවට සංශෝධන

මුහුණ හා කන්දෙක වසා ඇඳුම් ඇඳීම තහනම් කරමින් රජය නිකුත් කළ අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනය සංශෝධනය කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය 25 වැනිදා තීරණයකර ඇත. එම ගැසට් නිවේදනයේ දැක්වෙන පරිදි “දෙකන් ඇතුළුව මුහුණ වසා සිටීම තහනම්ය” යන නීතිය “මුහුණ පමණක් වසා සිටීම තහනම්” යනුවෙන් සංශෝධනය කිරීමට නියමිතය.

ප‍්‍රසිද්ධ ස්ථානයකදී යම් තැනැත්තකු හඳුනාගැනීමට බාධා විය හැකි ලෙසින්, සිය සම්පූර්ණ මුුහුණ සැඟවෙන පරිදි ඇඳුමක් හෝ ඇඟලූමක් හෝ වෙනත් ද්‍රව්‍යයක් නොපැළඳිය යුතු බවට වූ අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනය මේ අනුව සංශෝධනය වේ. ජනාධිපති මෛත‍්‍රිපාල සිරිසේන මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී 25 වැනිදා පැවති කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේදී මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.