මෙන්න ලංකා මත්පැන් වාර්තා

alcoholලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් 2014 වසරේ නිකුත් කරන ලද වාර්තාවලට අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ 56.9% පුරුෂයන් හා සැසඳීමේදී 80.5% කාන්තාවන් කිසිදා මත්පැන් පානය කර නොමැත.

අවුරුදු 15 වැඩි කාන්තාවන්ගෙන් 0.1% වඩා අඩු ප්‍රතිශතයක් අධික මත්පැන් පානයට හුරු වී සිටින බවත් එම වාර්තාවල දැක්වේ. අධික මත්පැන් පානයට හුරු වී සිටින එම වයස් ඛණ්ඩයේ පිරිමින්ගේ ප්‍රතිශතය 0.8% කි.

නිල වාර්තාවලට අනුව මත්පැන් පානය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව තුළ වසරකට සිදුවන මරණ සංඛ්‍යාව 10,000 -15,000 අතර අගයක් ගනී.

මේ අතර පුරුෂයන් පරිභෝජනයකරන මත්පැන් ප්‍රමාණයට සමාන ඒකක ප්‍රමාණයක් මේවන විට කාන්තාවන් ද පරිභෝජනය කරන බව 2016 වසරේ දී ලොව පුරා ක්‍රියාත්මක කරන ලද අධ්‍යයනයකින් හෙළි විය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.