මෙරට පලමු තාක්ෂණික පීඨය ජපුරට – කොළඹටත් තාක්ෂණික පිඨයක්

Bandula Gunawardena

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයට හා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයට අනුබද්ධව තාක්ෂණ පීඨ දෙකක් ඉදිරියේ දී ආරමිභ කිරීමට නියමිත බව අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසයි. එම පීඨ දෙකට අවශ්‍ය පහසුකමි හෝමාගම ඉදිවෙන අතර , කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ සහ ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ තාක්ෂණ පීඨ සඳහා ඇතුළත්වන සිසුන් සියලු දෙනා හෝමාගමට පැමිණිය යුතු යි.

එමෙන්ම ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර තාක්ෂණික පීඨය ලංකාවේ පළමු තාක්ෂණික පීඨය බවට ද පත්වේ.
එමෙන්ම මෙම විෂය කේෂත්‍රය ප්‍රචලිත කිරීමේ අරමුණින් මාර්තු 11 සිට 14වැනි දින දක්වා අඛණ්ඩ ව දින 04 ක් පුරා හෝමාගම දී තාක්ෂණ හා නවෝත්පාදන අධ්‍යාපන ප්‍රදර්ශනයක් පැවත්වීමටද නියමිතය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.