රංජන්ගේ තට්ටය ගැන නොදැන සිටි හිරුණිකා

ranjan

රන්ජන් රාමනායක සිදුකොට ඇති එකම වරද මගේ තට්ටෙ වසන් කිරීම පමණක් බව හිමිකම් බ්‍රැන්ඩි පවසයි. සෙසු පල්හොරු හා සසඳන කල මෙහි ඇති වරද කුමක්දැයි ප්‍රශ්න කරන් හිරුණි පවසන්නේ.

පක්ෂය තුළ බට්ටෙක් වන තමන්ට මේ ගැන කළ හැකි දෙයක් නැතත් තමන් රන්ජන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින බවයි. ඉදිරි මැතිවරණයේදී රන්ජන් රාමනායකට ස්වාධීනව කිරීමට අවශ්‍යතාව ඇති නොවන බව තමන්ට විශ්වාස බව හිරුණිකා පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.