රංජන්ට සජිත්ගෙන් නෝ චාන්ස්

Sajith Premadasa

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස ගෙන් රංජන් රාමනායකට බුරුලක් නොලැබෙන බව පක්ෂයට සමීප ආරංචි මාර්ග කියා සිටී. දේශපාලන හේතු වලට වඩා වැදගත් වන්නේය සජිත් ප්‍රේමදාස හා ඔහුගේ පියා මෙන්ම බිරිඳ පිළිබඳ රාමනායක පවසා ඇති කරුණුය.

විශේෂයෙන්ම ක්‍රියා මීයාගේ ආහාරය පිළිබඳව දැඩි කම්පාවක් මෙන් තවමත් පසුවන සජිත් එම කාරණා ගැන ඉතා සංවේදී බව ඔහුගේ මිතුරුව පවසති. හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ ලිංගික ජීවිතය පිළිබඳව රංජන් රාමනායක ජානකී විජේරත්න සමග කළ කතාබහ

කළ කතාබහ ඉතා පහත් මට්ටමක පවතින අතර එම කරුණු මෙහි යළිත් සඳහන් කිරීමට අදහස් නොකරමු. රන්ජන් ගේ කතා ගැන කතා කිරීමත් ප්‍රිය නැත

මහනුවරදී රන්ජන රාමනායක පිළිබඳ සජිත් ප්‍රේමදාස කින් විමසූවිට ඔහු කියා සිටියේ ඒ ගැන කතා කිරීමට තමන්ට ප්‍රිය නැති බවයි. රන්ජන් රාමනායක විසින් පවසන පරිදි රණසිංහ ප්‍රේමදාස හිටපු ජනාධිපතිවරයා පිළිබඳ කතාවක් ඔහු සජිත් ප්‍රේමදාස ද පවසා ඇත.

රුපියල රුපියල
ජනාධිපති ප්‍රේමදාස දුන් උපදේශයක් වන්නේ කිසිදිනක රුපියල් සීයක් පිං පෙට්ටියට නොදමන ලෙසයි. ඒ වෙනුවට රුපියල් සිය මාරු කරගත යුතුය.රුපියල රුපියල පින් පෙට්ටියට හඬ නැගෙන පරිදි දැමිය යුතුය.

රුපියල පිං පෙට්ටියට වැටෙනවිට නැගෙන හඬින් ප්‍රේමදාස පින් කරන බව හැමෝම දැන ගනිති. හිටපු ජනාධිපති වරයා ගෙවල් හදන විට එය සෑදීමට යන වියදමට වඩා ප්‍රචාරයට වියදම් කරන බව රන්ජන් පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.