රජයේ සේවය රැකියා උල්පතක් නෙවෙයි – ජනාධිපතිතුමා

gotabhaya

රජයේ සේවය හුදෙක් රැකියා සපයන ස්ථානයක් නොව ජනතාවට සේවා සපයන ස්ථානයක් බවට පත් විය යුතු බවයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ප්‍රකාශ කරන්නේ.

උද්ඝෝෂණ වැටුප් විෂමතා ආදි ඔස්සේ මතුවන ප්‍රශ්න විසඳීම සඳහා රාජ්‍ය ආදායම වැඩි කර ගත යුතු බව ජනාධිපතිවරයා පෙන්වාදෙයි. හොදම ආයතන සඳහා සම්මානය පිරිනැමීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ දී පැවති උත්සවයක් අමතමිනි ජනාධිපතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.

2018 වර්ෂයේදී ආයතන 844 ක් ඇගයීමට ලක් වූ අතර, ඉන් තෝරාගත් ආයතන 110 ක් වෙත සම්මාන පිරිනැමීම සිදුවිය.

රජයේ විශේෂිත වියදම් ඒකක (ප්‍රධාන), රජයේ අමාත්‍යාංශ, රජයේ දෙපාර්තමේන්තු, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල, පළාත් සභා අරමුදල්, පළාත් අමාත්‍යාංශ/දෙපාර්තමේන්තු/විශේෂිත වියදම් ඒකක, පළාත් සභා අධිකාරි, මහ නගර සභා , නගර සභා සහ ප්‍රාදේශීය සභා යන අංශ යටතේ සම්මාන පිරිනැමිණ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.