රන්ජන් මීට පෙර නඩුවකින් නිදහස් කළ මේ පද්මිණී රණවක කවුද?

ගවේෂණාත්මක මාධ්‍යවේදී ධර්මන් වික්‍රමරත්න තම මුහුණු පොතේ සටහනක් තබමින් රන්ජන් රාමනායක නඩුවකින් මීට පෙර නිදහස කළ පද්මිණී රණවක ගුණතිලක කෙනෙක් ගැන තොරතුරක් හෙළි කරයි. පැමිණිලිකාරිය මෙම නඩුව දිගට ගෙන යෑමට අකැමැති වූ හෙයිනි නඩුව හමාර වූ බවයි වාර්තා වන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.