රන්ජන් විභාගය ගොඩ දාගනීද?

Ranjan Ramanayake

මහමාර්ග රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජන් රාමනායක 57 වියේදී උසස් පෙළ විභාගයට මුහුණ දීමට සූදානම් වෙයි. අගෝස්තු මාසයේදී දේශපාලන විද්‍යාව විෂය සඳහා. උපකාරක පංති ගුරුවරු ගුරුවරයෙකුගේ ආධාරය ලබන රන්ජන් රාමනායක කියාසිටින්නේ නීතිඥ වෘත්තියට පිවිසීම සඳහා තමන් උසස්පෙළට පෙනී සිටින බවය.

සාමාන්‍යයෙන් ශිෂ්‍යයන් ගුරුවරයාට ‘සර්’ කියා අමතන නමුත් මෙම පන්තියේදී තරුණ ගුරුවරයා තම අමාත්‍ය ශිෂ්‍යයාට ‘සර්’ කියා අමතමින් උගන්වයි. අමාත්‍යංශයට උදේ ගිහිල්ලා, පාර්ලිමේන්තුවේ හවස කතා කරලා, රෑට පන්ති යනවා, පාඩම් කරනවා, මේක තමයි මේ දිනවල දින චර්යාව, යැයි ඔහු පවසයි.

‘මේ විභාගය ෆේල් වුණොත් ආයේ කරනවා, කොහොම හරි උපාධිධාරියෙක් වෙනවා මයි. මට හිනාවෙන අය හිනා වුණදෙන්. මම දිගට ම ඉගෙන ගන්නවා මේ පාර ෆේල් වුණොත් ලබන පාර කරනවා,” ඔහු පැවසීය.

බයවෙන්න එපා රන්ජන් ඔබ පාස් වෙනවා සිකුරුයි යැයි අපි කියමු.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.