රනිල්ගේ තේරීම නවීන්?

උද්ගත වී ඇති නායකත්ව අර්බුදය විසඳීම සඳහා වික්‍රමසිංහ මහතාට ලබා දෙන්නේ මං හතක කාලයක් බව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නලින් බණ්ඩාර ඇතුළු තවත් මන්ත්‍රීවරු කීපදෙනෙක්ම ප්‍රකාශ කොට ඇත. හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ අස්ගිරි මහනාහිමිවරුන් බැහැදැක ඇත.

මෙම සාකච්ඡා මාධ්‍යට විවෘත නොවූ අතර ඇතැම් පිරිස් පවසන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා නවීන් දිසානායක මහතා ඉදිරියට ගැනීමේ උත්සාහයක නිරතව සිටින බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.