රනිල්ට අගමැති බව අමතක වෙලා – ඇමති ඩිලාන්

d01d0d5ccc69aebda0a48fc326c6e7d7_XLයුධ ජයග්‍රහණයේ සම්මානය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට තනිව ලබා දිය නොහැකි බවත් ආණ්ඩුවේ වැරදි වලට ඇමතිවරු වගකිව යුතුනම් එම ආණ්ඩු සමයේ සිදු වූ හොඳ දේවල ගෞරවයද තනි පුද්ගලයෙකුට හිමි නොවිය යුතු බවයි.

17 හයිඩ් රැලියට නිදහස් පක්ෂ සාමාජිකයින් සහභාගී වීම වරදක් නැති බවත් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට තමන් අගමැති බව අමතක වී හිටි ගමන් රනිල් වීරවංශ වන බවද ඒ මහතා වැඩි දුරටත් අදහස් දැක්වීය.

නිදහස් පක්ෂ මූලස්ථානයේදී පැවතී  මාධය අමුවකදී ඒ මහතා මේ අදහස් ප්‍රකාශ කළේය.

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.