රාජකාරි වේලාවහිදී අසභ්‍ය චිත්‍රපටිය නැරඹු සභාපතිගේ වැඩ තහනම්

watching

රාජකාරී වෙලාවේදීත් ඉන් පසුවත් අසභ්‍ය චිත්‍රපට බලමින් සිටින බවට ලද පැමිණිල්ලක් මත රජයේ ප්‍රධාන ආයතනයක වෘත්තීය සමිති සභාපතිවරයෙක් වැඩ තහනම් කිරීමට ලක් කර ඇතැයි වාර්තා වෙයි. අදාල සභාපතිවරයා සිදුකරන ලද පරීක්ෂණයකින් අනතුරුව මෙම වැඩ තහනමකට ලක්කර ඇත. මොහු ආණ්ඩුවේ ප‍්‍රධාන දේශපාලන පක්‍ෂයක වෘත්තීය සමිති සභාපති වරයෙක් යැයි ද වාර්තා වෙයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.