රාජපක්ෂ ගෙන් පුස් වෙඩිල්ලක්…………

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ හම්බන්තොට ඉඩම් චීනයට විකුණන බව කියමින් ගෙනයන විරෝධය පුස් වෙඩිල්ලකට වැඩි යමක් නොවන බව පෙනෙන්ට තිබේ. මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයා චීන තානාපතිවරයා හමුවූ ආකාරයත් එහදී ලැබූ උණුසුම් පිළිගැනීමත් රූපවාහිනිය ඔස්සේ ප්‍රචාරය කරනු ලැබීය. ඔහු චීන ආණ්ඩුවේ ආරාධනය මත එරට කළ සංචාරයක් හමාර කළේ මෑතකදීය.

වරාය අධිකාරිය උපයා ගන්නා මුදලින් හම්බන්තොට ණය ගෙවා දැමීමට සැලසුම් කරගෙන සිටි බව ඔහු කියන කථාවේ තාර්කික පදනමක් නැති බව ඔහුම දනී. දිගින් දිගටම පාඩු ලබන ව්‍යාපාරයකට ලාභ ලබන ව්‍යාපාරයකින් අරමුදල් ගෙන නඩත්තු කිරීම තාර්කික නොවේ. මේ හේතුවෙන් හම්බන්තොට විරෝධය වැඩි දුර නොයන තේ කෝප්පයේ කුණාටුවක් විය හැකිය..
පසුගියදා නැගුන විරෝධය මෙන් පුස් වෙඩිලි කීපයක් පත්තු විය හැකිය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.