ලොව පුරා ලක්ෂයකට පමණ කොරෝනාව ආසාදිත වේ

Corona-virus Map Live - කොරෝනා ආසාදන සිතියම

ලොව වටා සිටි ලැබෙන වාර්තා පෙළක් මේ. දකුණු කොරියාවේ, ජපානය පැරිසියේ, ඇමරිකාවේ සහ ඉතාලියේ ශ්‍රී ලාංකිකයින් සුරක්ෂිතව සිටින බව වාර්තා වේ. චීනය පුද්ගලයින් දෙදහකට වැඩි සංඛ්‍යාවක් මේ වන විට මිය ගොස් ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.