වංචනිකව ගෙන්වූ ප්‍රාඩෝ 403ක් මුදාහරින්න ප්‍රබල අමතියෙකුගෙන් නියෝගයක්! යහපාලනය මෙයදැයි වෘත්තීය සමිති අසති..

pradoරේගු වංචා නිසා රඳවා තබාගෙන සිටින ප්‍රාඩෝ ජීප් රථ 403 ක්‌ (TRJ150) රජයේ ප්‍රබල ඇමැතිවරයෙකුගේ නියෝගය මත දඩ මුදලක්‌ද අය නොකර ආනයනකරුවන්ට මුදාහැරීමට රේගුව කටයුතු කරන බව රේගු ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති සන්ධානය චෝදනා කරයි.

මේ හේතුවෙන් රජයට අහිමිවන මුදල රුපියල් කෝටි 322 ක්‌ බවත් මේ පිළිබඳ ජනාධිපතිවරයාට ලිඛිතව පැමිණිලි කිරීමට තීරණය කළ බවත් එම සන්ධානය ප්‍රකාශ කළේය.

ආනයනය කරන ලද මෙම ප්‍රාඩෝ රථ 403 රේගුවේ නීතිරීති වලට පටහැනිව ගෙන්වීම නිසා රඳවා තබාගෙන සිටින බවද මෙම වාහන මුදාහැරීම සඳහා දඩ මුදලක්‌ ගෙවිය යුතු නමුත් රජයේ ප්‍රබල ඇමැතිවරයෙකුගේ නියෝගය මත මෙම වාහන අතිරේක තීරු බද්දක්‌ පමණක්‌ ගෙවා මුදාහැරීමට තීරණය කර ඇති බවත් රේගු ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති සන්ධානය පෙන්වා දෙයි.

මෙම එක්‌ වාහනයක්‌ සඳහා රුපියල් ලක්‍ෂ අසූවක මුදලක්‌ අයවිය යුතු නමුත් මෙසේ මුදාහැරීම නිසා එම මුදල රජයට අහිමිවන බවද වෘත්තීය සමිති සන්ධානය වැඩිදුරටත් පැවසී ය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.