වතු කම්කරුවන්ගෙන් සියයට 85 බේබද්දො…

drunkerවතු කම්කරු ජනතාවගෙන් 85% ක් බේබද්දන් බව හෙළි වී තිබේ. මේ තොරතුරු හෙළි වී ඇත්තේ වතුකරය ආශ්‍රිතව සිදුකළ සමීක්ෂණයකිනි. වැවිලි මානව සංවර්ධන භාරය හා මත්පැන් හා මත්ද්‍රව්‍යය පිළිබඳ තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය එක්ව මේ සමීක්ෂණය සිදුකර ඇත.

වතුකරයේ ජීවත්වන ළමයින්ගේ සංවර්ධනය අඩාලවීමට මෙම මත්ද්‍රව්‍යය ගැටලුව ප්‍රබල හේතුවක් බව වැවිලි මානව සංවර්ධන භාරයේ හැටන් කලාපයේ ප්‍රාදේශීය අධ්‍යක්ෂ අතුල සේනාරත්න පැවසුවේය.වතු ජනතාව මත්පැන් පානය ඉහළ යෑමට දේශපානඥයින්ගේ ඍජු මැදිහත් වීමක් තිබෙන බවත් ඔවුන් මෙම ජනතාව දේශපාන කටයුතු සඳහා සම්බන්ධ කරගනු ලබන්නේ මත්පැන් ලබාදී බවත් හෙළි වී තිබේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.