වන්ෂොට් රන්ජා ගෙන් බල්ටියක්

Ranjan Ramanayake

සිංහල බෞද්ධ ජන පදනමට හානි පැමිණවීමේ චෝදනා නගා තමන්ට එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් නාම යෝජනා ලබා නොදුනහොත් තමන් ස්වාධීනව තරඟ කරන බවයි මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක පවසන්නේ. ජනතාවට තමන් අවශ්‍ය නැත්නම් තමයි රඟපෑමෙන් සෑහීමට පත්වෙන බව ඔහු කියා සිටි.

මං ළමා අපචාර චෝදනා එල්ල කළ චීවරධාරීන් රිමාන්ඩ්නි භාරයට ගැනීම හේතුවෙන් තමන්මන් එල්ල කළ චෝදනා සනාථ වූ බවයි මන්ත්‍රීවරයා පවසන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.